Sirang Plaka

Sirang Plaka
Tula na aking alay alang-alang sa aking namumukod-tangi at nagiisang sinta…
By: Julian Javier
Date: October 31, 2012 @ 10:40AM GMT +8
 
 

Sa bawat saglit na patuloy bagaman paunti-unting nawawaglit
 
Mithiin ng aking puso’y nagmimistulang mapaghangad na paslit
Na siyang walang tigil at patuloy ang ligalig at pangungulit
Para sa inaasam-asam na laruang tanghal na ninanais nitong makamit
Para sayo’y ang aking puso’y naghahangad at nagsusumamo paulit-ulit
Sa bawat saglit na patuloy bagaman paunti-unting nawawaglit
 
 
Para sa’yo na walang kapantay at natatanging ikaw
 
Ang aking puso’t isipa’y ikaw lamang ang siyang sinisigaw
Na tila ba’y isang kampanang walang tigil na bumabatingaw
Walang hangganan at paulit-ulit ang ngalan mo’y umaalingawngaw
Para sa iyong bukod tanging puna’y puso ko’y uhaw na uhaw
Para sa’yo na walang kapantay at natatanging ikaw
 
 
Mga alaala ko’y mistulang sirang plakang pabalik-balik ang aking pag-gunita
 
Walang ibang nilalaman kundi mga yugto ng ating namumukod-tanging pagsinta
Paulit-ulit nitong ipina-aalala ang ating pamimintuho para sa isa’t isa
Puso’t isipa’y walang ibang dalangin kundi habang buhay natin ito’y patuloy matamasa
Pag-ibig ko’y pag-ibig mo lamang ang panalangin at natatanging sadya
Mga alaala ko’y mistulang sirang plakang pabalik-balik ang aking pag-gunita
 

Meshael, ito'y aking alay para lamang sa iyo... Mahal na Mahal kita.

Meshael, ito’y aking alay para lamang sa iyo… Mahal na Mahal kita.


 

Blog Post is Copyright Protected by MyOWs.com ID number: 75420

 

Want to see more of my poetry?
Check all of my poetry’s table of contents here: Click Me!!!

 

Allow Me

Allow Me…
Give Me Your Hand…
By: Julian Javier
Date: August 18, 2011 @ 7:00AM GMT +8
 

Give me your hand…
Let me take you…
Let me walk with you…
… and make footprints in the sand with you …

 

Give me your hand…
Let me take you…
Let me walk with you…
… to a special place made just for me and you …

 

Feel my heart…
Feel my frailty…

 

Feel my soul…
Feel my serenity…

 

Feel my love…
Feel my sincerity…

 

Run, jump, and fly high with me…
Let loose your fears!
Travel with me across galaxies…
Let loose your fears!
I’m with you and you’re with me…

 

Amidst my darkness, see my speck of light…
Let me make you smile…
Let me teach you how to fly…
So, give me your hand…
… and let me hold it tight…

 

Against all hardships…
Let us both stand tall…
Allow me and let me catch you when you fall…

 

Give Me Your Hand...


 

Blog Post is Copyright Protected by MyOWs.com ID number: 20011


 

Want to see more of my poetry?
Check all of my poetry’s table of contents here: Click Me!!!